Autobus opuszczający zatokę – czy jest pojazdem uprzywilejowanym?

Autobus opuszczający zatokę – czy jest pojazdem uprzywilejowanym?

Autobus miejski, poruszający się w terenie zabudowanym, zyskuje dodatkowe uprawnienia. Może zająć specjalny pas, dedykowany komunikacji miejskiej, a także ma pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu, w sytuacji zatrzymania się na przystanku. Przepis obowiązuje jednak .

Generalna zasada mówi, iż każdy pojazd powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi komunikacji miejskiej, który sygnalizuje włączanie się do ruchu. Jeśli tego nie zrobicie, narażacie się na mandat w wysokości 200 zł, gdyż takie zachowanie określane jest jako wykroczenie drogowe. Jak powinien zachować się kierujący pojazdem, gdy zauważy autobus stojący na przystanku?

Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego jasno precyzują uprawnienia kierowcy autobusu oraz obowiązki osób prowadzących pojazdy, poruszające się drogą, przy której znajduje się przystanek. Autobus ma pierwszeństwo, ale jedynie w sytuacji, w której jego kierowca odpowiednio wcześnie zasygnalizował chęć włączenia się do ruchu. Zbliżając się do przystanku autobusowego, powinniście zwolnić, aby w razie konieczności umożliwić autobusowi wyjazd z zatoczki.

Warto pamiętać, że zasada ta obowiązuje jedynie w terenie zabudowanym. Co więcej, przywilej pierwszeństwa pojazd komunikacji miejskiej zyskuje jedynie w sytuacji zatrzymania się na oznaczonym przystanku. Wówczas każdy kierowca powinien umożliwić autobusowi sprawne opuszczenie zatoczki.

Przystanek autobusowy

Jak wspomnieliśmy, zasada pierwszeństwa obowiązuje jedynie, gdy pojazd komunikacji miejskiej opuszcza oznaczony przystanek autobusowy. Zupełnie inaczej to wygląda w przypadku zatoczki znajdującej się poza terenem zabudowanym. Wówczas przepis precyzuje, iż nie mamy obowiązku ustępowania pierwszeństwa. Pamiętajcie jednak o kulturze na drodze. Widząc, iż pojazd komunikacji miejskiej sygnalizuje chęć włączenia się do ruchu, warto zwolnić i umożliwić mu ten manewr, pod warunkiem, iż nie stworzycie zagrożenia na drodze.

Sprawdź również:  W jakim wieku rozpocząć kurs prawa jazdy?

Inną kwestią jest, czy autobusy miejskie to pojazdy uprzywilejowane? Zgodnie z definicją określoną w Ustawie prawo o ruchu drogowym, środki publicznego transportu nie są pojazdami uprzywilejowanymi. W Polsce do kategorii uprzywilejowanej należą między innymi samochody policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, czy służb wymienionych w przepisach. Muszą poruszać się z włączoną sygnalizacją dźwiękową i świetlną, co daje im specjalne przywileje na drodze, między innymi możliwość nieprzestrzegania wszystkich przepisów.

Jazda samochodem w mieście wymaga znajomości kilku podstawowych zasad, związanych między innymi z pojazdami komunikacji miejskiej. Warto pamiętać, iż autobus ma pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu w terenie zabudowanym, jeśli chęć wykonania tego manewru zasygnalizuje odpowiednio wcześniej. Jeśli nie umożliwicie kierowcy autobusu sprawnego opuszczenia zatoczki, narażacie się na mandat, którego wysokość reguluje policyjny taryfikator.

Udostępnij: