Maksymalna prędkość na autostradzie w Polsce

Maksymalna prędkość na autostradzie w Polsce

Pojęcie maksymalna prędkość na autostradzie nie jedynie sformułowaniem kodeksowym, ale zasadą, której musi przestrzegać każdy kierowca. Mimo że autostrada jest tak zwaną drogą szybkiego przemieszczania się, warto pamiętać, że również i na niej obowiązują ograniczenia, związane nie tylko ze sposobem jazdy, ale także z maksymalną prędkością.

Kwestie związane z prędkością regulowane są w każdym kraju inaczej. W Polsce przepisy różnicują samochody osobowe, motocykle, auta ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony od pozostałych pojazdów oraz samochodów z przyczepą. Ile zatem można mieć „na liczniku”, jadąc polską autostradą?

Maksymalna prędkość na autostradzie w Polsce

Co do zasady, maksymalna prędkość na autostradzie w Polsce wynosi 140 km/h. Ograniczenie to dotyczy jednak tylko pojazdów zaliczonych do pierwszej grupy, wymienionej powyżej, czyli między innymi do samochodów osobowych. W przypadku pozostałych aut, a przede wszystkim zespołów pojazdów z przyczepą, przepisy jasno wskazują maksymalną prędkość na poziomie 80 km/h.

Warto także dodać, że ograniczenia te zmieniają się w zależności od kategorii drogi. I tak – maksymalna prędkość na drodze ekspresowej dla samochodów osobowych wynosi 120 km/h w przypadku dróg dwujezdniowych oraz 100 km/h przy poruszaniu się po drodze z jedną jezdnią. Nie ma natomiast różnicy w dopuszczalnej prędkości dla samochodów ciężarowych, która na drodze ekspresowej – niezależnie od ilości jezdni – wynosi zawsze 80 km/h.

Maksymalna prędkość tira na autostradzie w Polsce

Jak wspomnieliśmy wcześniej, maksymalna prędkość tira na autostradzie w Polsce wynosi 80 km/h. Jest to wartość uśredniona, biorąc pod uwagę inne kraje Europy. Podobne ograniczenia obowiązują bowiem w Austrii, Czechach, Danii, Hiszpanii, Holandii czy Norwegii. Na mapie znajdziecie niewiele państw, w których maksymalna prędkość na autostradzie z przyczepą jest wyższa. Przykładem jest między innymi Rumunia (110 km/h), Litwa i Luksemburg (90 km/h) czy Bułgaria (100 km/h).

Sprawdź również:  Zakaz wjazdu a zakaz ruchu

A co z osobami, które podróżują z przyczepą kempingową? W tym przypadku maksymalna prędkość z przyczepą na autostradzie określona jest podobnie jak dla drugiej grupy pojazdów, czyli wynosi 80 km/h. Część kierowców mylnie interpretuje przepisy, biorąc pod uwagę tonaż zestawu (pojazd+przyczepa), a nie sam fakt, że samochód porusza się z przyczepą. Idąc tym tokiem rozumowania, auta z kempingiem mogłyby poruszać się z prędkością zależną od dopuszczalnej masy całkowitej zestawu. Kodeks jednak nie pozostawia żadnych wątpliwości, traktując zestaw – niezależnie od jego masy – na równi z autem ciężarowym.

Bezpieczne poruszanie się po drodze to nie tylko przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego, ale także dopasowanie prędkości do panujących warunków. Warto o tym pamiętać, szczególnie na autostradach, gdzie limity prędkości są znacznie wyższe niż w przypadku dróg innych kategorii. W każdym przypadku zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania i dopasowywanie prędkość do aktualnej sytuacji na drodze.

Udostępnij: