Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Pojęcie pojazduprzywilejowanyznajdziecie w przepisach kodeksu drogowego. Ustawa jasno precyzuje,czym jest pojazd uprzywilejowany, a także jakie ma prawa. Co więcej– określarównież,w jaki sposób powinni zachować się inni uczestnicy ruchu, gdy naswojej drodze spotkają policję, pogotowie czy straż pożarną,jadącą na sygnale.

Chodzi nie tylko o ustąpieniepierwszeństwa, czy stworzenie tak zwanego korytarza życia. Istotnejest również wyprzedzaniepojazduuprzywilejowanego,które regulowane jest przez przepisy kodeksu drogowego. Wbrewpowszechnym opiniom, wyprzedzanie nie jest zabronione, jednak możnaje wykonać tylko pod pewnymi warunkami. Sprawdź, kiedy możeszwyminąć karetkę czy radiowóz, aby nie zagrozić bezpieczeństwu inie narazić się na konsekwencje finansowe i prawne.

Pojazdy uprzywilejowane uprawnienia

Zacznijmy od przypomnienia, czymsą pojazdyuprzywilejowane ijakie uprawnieniamają? Ogólnie mówiąc, pojazdem uprzywilejowanym są wszystkiesamochody, wykorzystywane do ratowania życia i mienia, do usuwaniaskutków katastrof, a także do zapewnienia bezpieczeństwa. Pojazdyte można rozpoznać po sygnałach świetlnychi dźwiękowych, jakie wysyłają podczas poruszania się po drodze.

Zauważając pojazduprzywilejowany, każdy kierowca ma obowiązek ustąpić mupierwszeństwa. Istotne jest nie tylko przepuszczenie karetki czyradiowozu na skrzyżowaniu, ale także umożliwienie sprawnegoprzejazdu drogą. Mówi o tym art. 9 kodeksu drogowego, którynakazuje usunięcie się z drogi lub zatrzymanie, gdy jest toniezbędne. W przypadku korka powinniście zjechać do krawędzijezdni, aby pojazd uprzywilejowany mógł szybko ominąć zator.

Sprawdź również:  Jazda bez prawa jazdy możliwa już od 5 grudnia!

Czy można wyprzedać pojazd uprzywilejowany?

Skoro wiecie już, coto jestpojazduprzywilejowany,warto nieco zgłębić zagadnienie jego wyprzedzania. Jakwspomnieliśmy wcześniej, możliwe jest wyprzedzenie karetki czyradiowozu jadącego na sygnale, ale pod pewnym warunkiem. Kluczowejest miejsce, w którym porusza się pojazd uprzywilejowany. Zakazanei sankcjonowane karnie jest wyprzedzanie aut emitujących sygnałyświetlne i dźwiękowe w terenie zabudowanym.

Czymożna wyprzedzaćpojazduprzywilejowany pozaobszarem zabudowanym? Tak, jednak należy zachować szczególnąostrożność – podobnie jak w przypadku wyprzedzania każdegoinnego pojazdu. Unikajcie więc ścigania się z policją czy karetkąjadącą na sygnale, a wyprzedzanie wykonujcietylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Pamiętajcie również,aby manewrami na drodze nie utrudniać poruszania się pojazdomuprzywilejowanym.

Wyprzedzaniepojazdówuprzywilejowanych wterenie zabudowanym jest zabronione. Jeśli jednak poruszacie siępoza tym obszarem, możecie wykonać manewr wyprzedzania, zzachowaniem szczególnej ostrożności. Pamiętajciebowiem o konieczności zapewnieniasprawnego i bezpiecznego poruszania się po drodze policji, strażypożarnej czy pogotowiu, które jadą w celu ratowania życia izdrowia innych osób.

Udostępnij: