Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Pojęcie pojazd uprzywilejowany znajdziecie w przepisach kodeksu drogowego. Ustawa jasno precyzuje, czym jest pojazd uprzywilejowany, a także jakie ma prawa. Co więcej – określa również, w jaki sposób powinni zachować się inni uczestnicy ruchu, gdy na swojej drodze spotkają policję, pogotowie czy straż pożarną, jadącą na sygnale.

Chodzi nie tylko o ustąpienie pierwszeństwa, czy stworzenie tak zwanego korytarza życia. Istotne jest również wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego, które regulowane jest przez przepisy kodeksu drogowego. Wbrew powszechnym opiniom, wyprzedzanie nie jest zabronione, jednak można je wykonać tylko pod pewnymi warunkami. Sprawdź, kiedy możesz wyminąć karetkę czy radiowóz, aby nie zagrozić bezpieczeństwu i nie narazić się na konsekwencje finansowe i prawne.

Pojazdy uprzywilejowane uprawnienia

Zacznijmy od przypomnienia, czym są pojazdy uprzywilejowane i jakie uprawnienia mają? Ogólnie mówiąc, pojazdem uprzywilejowanym są wszystkie samochody, wykorzystywane do ratowania życia i mienia, do usuwania skutków katastrof, a także do zapewnienia bezpieczeństwa. Pojazdy te można rozpoznać po sygnałach świetlnych i dźwiękowych, jakie wysyłają podczas poruszania się po drodze.

Zauważając pojazd uprzywilejowany, każdy kierowca ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa. Istotne jest nie tylko przepuszczenie karetki czy radiowozu na skrzyżowaniu, ale także umożliwienie sprawnego przejazdu drogą. Mówi o tym art. 9 kodeksu drogowego, który nakazuje usunięcie się z drogi lub zatrzymanie, gdy jest to niezbędne. W przypadku korka powinniście zjechać do krawędzi jezdni, aby pojazd uprzywilejowany mógł szybko ominąć zator.

Czy można wyprzedać pojazd uprzywilejowany?

Skoro wiecie już, co to jest pojazd uprzywilejowany, warto nieco zgłębić zagadnienie jego wyprzedzania. Jak wspomnieliśmy wcześniej, możliwe jest wyprzedzenie karetki czy radiowozu jadącego na sygnale, ale pod pewnym warunkiem. Kluczowe jest miejsce, w którym porusza się pojazd uprzywilejowany. Zakazane i sankcjonowane karnie jest wyprzedzanie aut emitujących sygnały świetlne i dźwiękowe w terenie zabudowanym.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany poza obszarem zabudowanym? Tak, jednak należy zachować szczególną ostrożność – podobnie jak w przypadku wyprzedzania każdego innego pojazdu. Unikajcie więc ścigania się z policją czy karetką jadącą na sygnale, a wyprzedzanie wykonujcie tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Pamiętajcie również, aby manewrami na drodze nie utrudniać poruszania się pojazdom uprzywilejowanym.

Wyprzedzanie pojazdów uprzywilejowanych w terenie zabudowanym jest zabronione. Jeśli jednak poruszacie się poza tym obszarem, możecie wykonać manewr wyprzedzania, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pamiętajcie bowiem o konieczności zapewnienia sprawnego i bezpiecznego poruszania się po drodze policji, straży pożarnej czy pogotowiu, które jadą w celu ratowania życia i zdrowia innych osób.

Udostępnij: